ALBUM VIDEOS

Hoạt động chào mừng ngày 20-11
Ngày tạo   25/11/2015

Ngày 19-11, Công ty giáo dục Toàn Thịnh Phát (TTP Edu.) đã tổ chức chương trình Team Building và Game Show cho hơn 800 giáo viên, cán bộ thuộc hệ thống Toàn Thịnh Phát, đến từ TP. HCM, Bình Dương và Ðồng Nai. Hoạt động này tạo cơ hội cho toàn bộ giáo viên thuộc hệ thống giáo dục Toàn Thịnh Phát giao lưu, chung sức, chung lòng, gắn bó để hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người. www.toanthinhphat.edu.vn