Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

Vào lúc  03/09/2014,   lượt xem 1889

Tất cả lãnh đạo, Thầy và Trò trường Lê Quý Đôn đều có quyền tự hào về những gì mà mỗi người và cả tập thể chúng ta đã đóng góp cho mái trường thân yêu mang tên nhà bác học lỗi lạc Lê Quý Đôn


Giới thiệu

Vào lúc  03/09/2014,   lượt xem 2094
Năm học 1998 – 1999 trường có tên là Trường Trung học phổ thông Dân lập Lê Quý Đôn. Năm học 2014 – 2015 trường được chia tách thành hai : Trường TH – THCS Lê Quý Đôn và trường THPT Lê Quý Đôn theo QĐ số 1584/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.